Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sənayenin inkişafı haqqında2024-cü ilin yanvar-aprel aylarında sənayedə istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi  17,7 milyard manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 76,0 faizi mədənçıxarma, 20,6 faizi emal, 2,6 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 0,8 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunmuşdur.

Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun  payı 82,5 faiz olmuşdur. İstehsalın ümumi həcmində sənaye məhsulunun payı 90,4 faiz, sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi isə 9,6 faiz təşkil  etmişdir.                                                 

İstehsal edilmiş məhsulun böyük hissəsi istehlakçılara göndərilmiş, əvvəlki dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin anbarlarında  01 may  2024-cü il vəziyyətinə 551,0 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı olmuşdur.

Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə tutulmuş 32,8 milyon manat məbləğində digər məhsullar da  mövcud olmuşdur.