Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Təhsil


2023-cü ilin əvvəlinə Bakı şəhəri və rayonları üzrə dövlət və qeyri-dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri  
2023-cü ilin əvvəlinə Bakı şəhəri və rayonları üzrə dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri  
2023-cü ilin əvvəlinə Bakı şəhəri və rayonları üzrə qeyri-dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri  
Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri  
Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri  
Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri   
Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2022/2023-cütədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri  
Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2021/2022-ci tədris ilində dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin dərsə davamiyyəti  
Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2023-cü ilin əvvəlinə ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri  
2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə orta ixtisas təhsili müəssisələri  
2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri  
2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri  
2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət ali təhsil müəssisələri  
2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri  
2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə ali təhsil müəssisələri  
Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2022/2023-cü tədris ilində dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində tələbələrin dərsə davamiyyəti  
Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində dövlət xətti ilə təhsil alan tələbələrin sayı (nəfər)  
Bakı şəhəri və rayonları üzrə 2022-ci ildə əyani ümumi təhsil müəssisələrini bitirmiş və tam orta təhsil haqqında attestat alaraq həmin il ölkənin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş tələbələrin cins üzrə bölgüsü   
Bakı şəhəri və rayonları üzrə bölgüsündə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların sayı, qəbulu və buraxılışı (nəfər)  
Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən təşkilatların sayı  
2022-ci ilin sonuna Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin sayı (nəfər)  
2022-ci ilin sonuna Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin ümumi sayından elmlər doktorlarının sayı (nəfər)  
2022-ci ilin sonuna Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən işçilərin ümumi sayından fəlsəfə doktorlarının sayı (nəfər)  
2022-ci ilin sonuna Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən doktorlarının sayı (nəfər) işçilərin ümumi sayından fəlsəfə   
Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələrdə istifadə olunan əsas vəsaitlər dəyəri (milyon manat)  
Bakı şəhəri və rayonları üzrə tədqiqat və işləmələrə çəkilən ümumi xərclər (min manat)